Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitária. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Teléfono: 932272900 Mail: dgors.salut@gencart.cat

close
Newsletter